katalog

Bouře

Písně beze slov - Paul Verlaine

Písně beze slov

Paul Verlaine

Hrubínův výbor překladů slavného francouzského básníka Verlaina, jehož dílo patří k pokladům světové kultury. Překlady jsou převážně z prvních pěti Verlainových sbírek (z Básní saturnských, z Galantních slavností, z Blahé písně, z Písní beze slov a z Moudrosti, tři básně z knihy Dávno a nedávno a jedna z pozůstalosti). Doslov Aleš Pohorský.

formát: 96 stran, Vázaná

doporučená cena: 249,- Kč

datum vydání: 24. 04. 2023

objednat přes Kosmas

Radosti života - František Gellner

Radosti života

František Gellner

Sbírka básní (poprvé vyšla v roce 1903), v níž teprve dvaadvacetiletý autor bilancuje svůj život a z pozice zmoudřelého člověka a vzpomíná na své mládí. S autorovými ilustracemi. Doslov Vladimír Justl.
Třetí vydání.

formát: 88 stran, Vázaná

doporučená cena: 199,- Kč

datum vydání: 22. 11. 2022

objednat přes Kosmas

Lunapark v hlavě - Lawrence Ferlinghetti

Lunapark v hlavě

Lawrence Ferlinghetti

Nejznámější sbírka Lawrence Ferlinghettiho (1919–2021), poprvé vyšla v r. 1958.
„... Vzpomínky z dětství přetavené v události životní důležitosti. Rozvíjení obrazů navozených autorovými předchůdci. Jejich propojování, vrstvení. Směšování vytříbené mluvy s argotem a
beatnickým slangem. Hra se slovy. Aliterace. Láska a samota. Humor, cynismus a satirický škleb. Pohlazení a facka. Anarchie.Klidné spočinutí. Báseň jako obraz – slova jako tahy štětcem...“
Vychází v novém překladu Luboše Snížka a s ilustracemi Adriany Rohde Kabele.
Křest se koná 30. 3. od 19.00 v kavárně U božího mlýna.
https://mata.cz/index/novinka/1/105/sbk-ferlinghetti-snyder-pepa-cecil-u-boziho-mlyna.php

formát: 144 stran, Vázaná

doporučená cena: 249,- Kč

datum vydání: 24. 03. 2023

objednat přes Kosmas

Tenhle okamžik - Gary Snyder

Tenhle okamžik

Gary Snyder

Gary Snyder (1930) sbírku Tenhle okamžik (This Present Moment) z roku 2015 označuje jako svou poslední: „Trvalo mi deset let, než jsem získal pocit, že už je tak akorát. Samozřejmě že píšu dál, ale nemyslím, že by z toho byla další kniha.“
Pro buddhistu Snydera je nature – příroda, přirozenost – mnohem víc, než si obyčejně s tímto pojmem spojujeme – jsme to my, stromy i ptáci, krajina, ale stejně tak i stroje, tahače klád či
generátory nebo počítače, věci, které se dnes s Přírodou tak či onak vzájemně ovlivňují. Podle básníka
by bylo chybou ignorovat je i v poezii. K přírodě a přirozenosti ale také patří i rození a umírání...
Křest se koná 30. 3. od 19.00 v kavárně U božího mlýna.
https://mata.cz/index/novinka/1/105/sbk-ferlinghetti-snyder-pepa-cecil-u-boziho-mlyna.php

formát: 112 stran, Vázaná

doporučená cena: 249,- Kč

datum vydání: 24. 03. 2023

objednat přes Kosmas

Morový sloup - Jaroslav Seifert

Morový sloup

Jaroslav Seifert

Básnická sbírka obsahuje verše z přelomu šedesátých a sedmdesátých let. Poprvé začaly verše kolovat v samizdatu v roce 1973. V sedmdesátých letech vyšla sbírka několikrát v zahraničí, v Čechách poprvé až v roce 1981. Doslov doc. Jiří Brabec. Druhé vydání.

formát: 128 stran, Pevná

doporučená cena: 249,- Kč

datum vydání: 02. 12. 2022

objednat přes Kosmas

Opilý koráb - Arthur Rimbaud

Opilý koráb

Arthur Rimbaud

Obsáhlý výbor z díla francouzského prokletého básníka, vycházející z českého vydání z roku 1956. Doslov Aleš Pohorský. Ediční poznámka Lumír Čivrný. Druhé vydání.

Málokdo jako Arthur Rimbaud dokázal vtisknout svým veršům natolik silnou poetiku, že ovlivnila další literární generace, proudy a směry. Rimbaud naplnil tuto vizi nejen svým tvůrčím úsilím, ale i rezolutním postojem k tehdejší společnosti. Uměl například prosadit zcela původní strukturu verše, odmítl módní romantická snění a vzpurným tónem vyjádřil rozpory, které cítil mezi osobností umělce a nejvýše postavenou elitářskou vrstvou. I ve verších, obsažených v této antologii, zaznívá Rimbaudova revolta proti "sešněrovaným" tradicím, duchu doby či šlechtické nadřazenosti. Rimbaud jde však ještě dále, dovoluje si dokonce napadnout tabuizované hodnoty, o nichž se dosud nikdy nepochybovalo a v centru jeho pozornosti se objevují pojmy jako víra a rodina, vlast, národ nebo práce. I proto je autor nazýván "prokletým" tvůrcem, pro něhož se každé téma stávalo možnosti postavit se na odpor zbabělosti, pokrytectví, povrchnosti či křivé morálce. Právě tímto způsobem se Rimbaud zařadil mezi průkopníky moderní francouzské poezie, který svými formálními i obsahovými postupy inspiroval nastupující surrealistické a symbolistické hnutí.

formát: 204 stran, Pevná

doporučená cena: 269,- Kč

datum vydání: 02. 12. 2022

objednat přes Kosmas

Stránek: 10, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 ... 10